Get Adobe Flash player

14 luty – termin wprowadzenia w życie unijnej dyrektywy odnośnie elektroodpadów

Wielkimi krokami zbliża się termin wprowadzenia w życie przez państwa Unii Europejskiej dyrektywy dotyczącej gospodarowania elektroodpadami. Zakładają one m. in. zwiększenie ilości elektroodpadów zbieranych przez poszczególne kraje. Przypada on na 14 lutego 2014 r. Dyrektywa ma zwiększyć odpowiedzialność producenta i na tej podstawie zapewnić osiągnięcie co roku minimalnego poziomu odzysku. Mają też zostać opracowane europejskie standardy przetwarzania takich odpadów – w tym odzysku, recyklingu i przygotowania do ponownego użycia.