Get Adobe Flash player

CERREC – Europejskie centra napraw i ponownego wykorzystania

Województwo Kujawsko-Pomorskie uczestniczy jako partner w projekcie CERREC (Europejskie centra napraw i ponownego wykorzystania) we współpracy z 8 instytucjami partnerskimi, w ramach Programu dla Europy Środkowej. To program którego głównym celem są działania na rzecz ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów m.in. poprzez zwiększenie zdolności do ich odzysku i recyklingu. W latach 2011-2014 instytucje
z 7 krajów Europy Środkowej wspólnie opracują m.in. koncepcje budowy sieci centrów napraw i ponownego wykorzystania odpadów, modele zarządzania jakością oraz procesy akredytacji, zbudują internetową platformę wymiany dobrych praktyk oraz wdrożą projekty pilotażowe w wybranych regionach w celu przetestowania funkcjonowania centrów.