Get Adobe Flash player

Dyskusja nad elektroodpadami

W Polsce na rynku zużytego sprzętu elektrycznego i elektornicznego działa obecnie około 5000 przedsiębiorstw. W celu poprawy gospodarki elektroodpadami przy Ministerstwie Środowiska  powstała tzw. grupa robocza, w której skład weszli przedstawiciele podmiotów związanych z organizacjami odzysku oraz przedstawiciele przedsiębiorstw wprowadzających na polski rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny. Planowane jest utworzenie Krajowego Centrum Monitoringu, do którego trafiałyby dane od wszystkich podmiotów uczestniczących w obrocie sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Zdaniem przedsiębiorców nadzór powinien być jednak prowadzony przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, czyli organ państwowy.