Get Adobe Flash player

Gospodarka elektroodpadami w Niemczech

W Niemczech podobnie jak w Polsce elektroodpady zbiera się w publicznych punktach zbiórki. Jest ich w całym kraju 1400. Przyjmowanie zużytych sprzętów odbywa się bezpłatnie. W kraju tym można oddać elektroodpady do sklepu przy zakupie nowego sprzętu, jednak przyjęcie takiego sprzętu ma charakter dobrowolny, sprzedający nie mają ustawowego obowiązku przyjmowania takiego sprzętu. Organizacją gospodarki elektroodpadami zajmuje się izba rozliczeniowa Stiftung Elektro-Altgeraete Register.