Get Adobe Flash player

Nasze elektroodpady zatruwają świat!

Elektrośmieci produkowane w Unii Europejskiej bywają nielegalnie wywożone do innych krajów np. państw afrykańskich lub azjatyckich. Unijne rozporządzenie numer 1013/2006 zakazuje wywozu odpadów niebezpiecznych do krajów spoza Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Przykładowe państwa do których miały trafić zatrzymane na polskiej granicy elektrośmieci to choćby Tanzania, Gabon, Pakistan, Chiny. Ponieważ fachowy demontaż zużytego sprzętu jest bardzo kosztowny najczęściej w celu odzyskania cennych surowców (złota, srebra, miedzi) rozbiera się taki sprzęt metodami amatorskimi. Podczas tego procesu do środowiska przedostaje się wiele szkodliwych substancji, które zagrażać mogą zarówno przyrodzie, jak i zdrowiu i życiu ludzi. Aby ograniczyć ten proces pamiętaj o oddawaniu elektroodpadów do specjalnych punktów zbiórki!