Get Adobe Flash player

Nowy podział sprzętu elektrycznego i elektronicznego

W przyszłości zmieniona zostanie klasyfikacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu dostosowania go do przepisów dyrektywy unijnej 2012/19/UE. Od 15 sierpnia 2018 r. sprzęty będą przyporządkowane do 6 grup

Grupa 1- sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury,

Grupa 2 – ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2,

Grupa 3 – lampy,

Grupa 4 – sprzęt wielkogabarytowy (którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm),

Grupa 5 – sprzęt małogabarytowy (żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm),

Grupa 6 – małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny (żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm).