Get Adobe Flash player

Polityka gmin w zakresie gospodarki elektroodpadami

Prezes firmy Elektro-System Mirosław Baściuk podczas konferencji wyraził swoje zdanie na temat polityki gmin w dziedzinie gospodarki elektroodpadami. Jego zdaniem gminy nie angażują się wystarczająco w zbieranie elektroodpadów. Negatywnie ocenia sposób informowania o specjalnych punktach, gdzie takie odpady można składać – informacji takich jest zdecydowanie za mało.  

Większe zaangażowanie samorządów mogłoby pomóc w bardziej efektywnym zbieraniu elektroodpadów. Obecnie, jak się szacuje, recyklingowi podlega w Polsce ok. 30 proc. elektroodpadów.