Get Adobe Flash player

Poziomy zbierania sprzętu elektrycznego i elektronicznego

W celu skuteczniejszej ochrony środowiska przyrodniczego przedsiębiorcy wprowadzający na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny mają obowiązek organizowania zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Konieczne jest osiągnięcie odpowiedniego poziomu zbierania i recyklingu. Wysokość minimalnych rocznych poziomów zbierania wynosi 35%, dla sprzętów zaklasyfikowanych do piątej grupy, czyli sprzętu oświetleniowego minimalny poziom zbierania wynosi 43%.