Get Adobe Flash player

Projektowane zmiany dotyczące klasyfikacji elektroodpadów

Wprowadzający sprzęt mają obowiązek zebrać elektroodpady stanowiące 35% wprowadzanego do obiegu sprzętu. Działają oni w obrębie poszczególnych grup na jakie podzielone są elektrosprzęty. Tu pojawia się możliwość nadużyć, gdyż przedsiębiorcy często skupiają się na recyklingu tańszych w przetwarzaniu urządzeń. Skutkiem jest pozostawienie w stanie nieprzetworzonym trudniejszych do przerobienia, a jednocześnie niebezpiecznych odpadów np. lodówek. W celu rozwiązania tego problemu planuje się zmiany dotyczące sposobu pogrupowania elektroodpadów, w tym zmniejszenie ilości grup z 10 do 6.