Get Adobe Flash player

PSZOK w Toruniu

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w Toruniu od 1 lipca działa PSZOK czyli punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Ustawa nałożyła bowiem na gminy obowiązek utworzenia takich punktów. Znajduje się on przy ul. Kociewskiej 37,  przy Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Można tu przynosić różnego rodzaju odpady komunalne, ale również ZSEE oraz zużyte baterie i akumulatory.  Drugi PSZOK będzie działał w lewobrzeżnej części miasta – przy ul. Dwernickiego 92 – 96.