Get Adobe Flash player

Remondis pomaga gminom

Współpracująca ze Stowarzyszeniem Tilia firma Remondis Elektrorecykling wspiera gminy, które aktualnie wdrażają w życie przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Remondis oferuje gminom kompleksowy system zbierania elektroodpadów zapewniając wyposażenie i obsługę Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, system pojemników do zbiórki sprzętu małogabarytowego w budynkach oraz na zewnątrz oraz obsługę wszelkiego rodzaju zbiórek mobilnych oraz akcyjnych.