Get Adobe Flash player

System zarządzania elektroodpadami na Węgrzech

System zarządzania elektroodpadami na Węgrzech opiera się na dwóch filarach. Pierwszy z nich zależny jest od władz lokalnych, których zadaniem jest tworzenie zakładów komunalnych i zbiórek elektroodpadów wielkogabarytowych. Drugi filar to producenci sprzętu. Konsumenci węgierscy nie ponoszą żadnych opłat z tytułu oddania sprzętu. Narażają się na opłaty jedynie w przypadku wymontowania głównych elementów ZSEE. Wtedy punkty przyjęcia mogą obciążyć oddającego sprzęt kwotą odpowiadającą wartości wymontowanych elementów.