Get Adobe Flash player

System zbierania elektroodpadów w Polsce działa coraz lepiej?

Z „Raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym” opracowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wynika, że sytuacja na tym polu poprawia się i Polska chwali się coraz lepszymi wynikami.

Od 6 lat, co roku notuje się wzrost masy zużytego sprzętu, który jest zbierany. W 2007 roku na jednego mieszkańca przypadało 0,7 kg zebranego sprzętu, natomiast 2012 roku już około 3,88 kg. Zwiększa się również ilość punktów zbiórki, w których można oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.