Get Adobe Flash player

Trzeba zwiększyć ilość zbieranych w Polsce elektroodpadów

W 2012 r. w Polsce udało się zebrać w sumie ponad 157 mln kilogramów elektroodpadów. W przeliczeniu na pojedynczego mieszkańca daje to liczbę blisko 3,9 kg na mieszkańca. Polska jest jednym z trzech krajów, które nie wywiązują się z unijnej dyrektywy odzysku elektroodpadów. Oprócz nas problemy z uzbieraniem odpowiedniej ilości elektrośmieci mają również Bułgarzy i Rumuni. Sytuacja jest tym bardziej alarmująca, że według wymogów wspólnotowych do 2021 r. powinniśmy zwiększyć ilość zbieranych elektrośmieci z obecnych 4 kg na mieszkańca do 10 kg rocznie.