Get Adobe Flash player

UWAGA! PRZESUNIĘTY ZOSTAŁ TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU

Informujemy, iż termin ogłoszenia wyników konkursu na dokończenie historii komiksowej oraz hasło promocyjne dotyczące zagospodarowania odpadów elektrycznych i elektronicznych przesunięty został o tydzień . Wyniki ogłoszone zostaną na stronie projektu www.elektroodpady.edu.pl w dniu 22 marca 2013 r.

W poszczególnych kategoriach wiekowych do konkursu zgłosiło się:

  1. klasy I-III SP – konkurs na dokończenie historii komiksowej – 1127 uczniów
  2. klasy IV- VI- konkurs na hasło promocyjne – 983 uczniów
  3. klasy ponadpodstawowe-konkurs na hasło promocyjne – 586 uczniów

Do udziału w konkursie grupowych zgłosiło sie 170 klas

Do oceny prac komiksowych oraz haseł promocyjnych powołane zostały dwa trzyosobowe zespoły jury. Decyzja przesunięcia terminu ogłoszenia wyników konkursu spowodowana jest faktem, iż większość prac zgłoszona została w ostatnich dniach trwania konkursu, a skrupulatna ocena prac zajmuje dużo czasu.