Get Adobe Flash player

Wprowadzający sprzęt

Doprecyzowana została definicja wprowadzającego sprzęt. Aktualnie jest nim przedsiębiorca wprowadzający sprzęt do obrotu w danym państwie. W projektowanej, nowej ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zastrzeżone zostanie że wprowadzający sprzęt nie posiadający siedziby na terytorium Polski zobowiązany będzie do ustanowienia w kraju swojego autoryzowanego przedstawiciela. Ułatwi to gospodarkę elektroodpadami, gdyż przedstawiciel odpowiadać będzie za wypełnienie obowiązków nałożonych na wprowadzającego sprzęt. Do jego zadań należała będzie organizacja i finansowanie zbierania, przetwarzania i odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.