Get Adobe Flash player

o projekcie

Termin realizacji projektu: październik 2012- grudzień 2013

Miejsce realizacji projektu: województwo kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie i zachodniopomorskie

Koordynator i realizator projektu: Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia”

Biuro projektu: Szkoła Leśna na Barbarce, ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń

Partner projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Partner medialny:  TVP Bydgoszcz

Cele:

 • Podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie zbierania, segregacji i odzyskiwania odpadów związanych z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
 • Zaangażowanie społeczeństwa w zbiórkę, odzysk i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 • Zwiększenie świadomości mieszkańców odnośnie wartości ekonomicznej i społecznej, jakie elektroodpady mają jeszcze w sobie.
 • Uświadomienie społeczeństwu obowiązków gmin i dostawców sprzętu oraz firm specjalizujących się w odzysku.

Beneficjenci projektu: mieszkańcy województw kujawsko – pomorskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko – mazurskiego, internauci, wszyscy, którzy nie wiedzą, co zrobić z elektrozłomem trzymanym w domach, a chcą się go pozbyć w prawidłowy sposób – zgodnie z prawem, nie szkodząc jednocześnie środowisku.

 

Działania projektu:

 1. Organizacja kampanii medialnej (audycje TV, spoty edukacyjne, społeczne – informacyjne i problemowe) w 4 ośrodkach regionalnych Telewizji Polskiej województw kujawsko – pomorskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko – mazurskiego.
 2. Organizacja 6 szkoleń dla 120 nauczycieli w 3 województwach: kujawsko – pomorskim, pomorskim i warmińsko – mazurskim wraz z materiałami edukacyjnymi i promocyjnymi.
 3. Organizacja konkursu na dokończenie historii komiksowej oraz hasło promocyjne dotyczące zagospodarowania odpadów elektrycznych i elektronicznych dla klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województw kujawsko – pomorskiego, pomorskiego i warmińsko – mazurskiego.
 4. Organizacja 6 akcji w miastach województw kujawsko – pomorskiego, pomorskiego i warmińsko – mazurskiego.
 5. Organizacji pikniku w Toruniu na terenie Osady Leśnej na Barbarce połączonego z relacją w Telewizji Regionalnej.
 6. Działania promocyjne projektu:
  • strona internetowa – portal informacyjny,
  • wydanie broszury informacyjnej,
  • wydanie ulotki informacyjnej,
  • wydanie plakatów przeznaczonych do gmin, sklepów i szkół,
  • wydanie kalendarzy,
  • mailing,
  • aplikacje na komputer i komórkę,
  • wsparcie promocji poprzez uzyskanie patronatów Urzędów Marszałkowskich województw kujawsko – pomorskiego, pomorskiego i warmińsko – mazurskiego oraz Ministra Środowiska.
 7. Wizyta studyjna w jednym z krajów Unii Europejskiej.

Finansowanie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie