Get Adobe Flash player

Trzeba zwiększyć ilość zbieranych w Polsce elektroodpadów

W 2012 r. w Polsce udało się zebrać w sumie ponad 157 mln kilogramów elektroodpadów. W przeliczeniu na pojedynczego mieszkańca daje to liczbę blisko 3,9 kg na mieszkańca. Polska jest jednym z trzech krajów, które nie wywiązują się z unijnej dyrektywy odzysku elektroodpadów. Oprócz nas problemy z uzbieraniem odpowiedniej ilości elektrośmieci mają również Bułgarzy i Rumuni. Sytuacja jest tym bardziej alarmująca, że według wymogów wspólnotowych do 2021 r. powinniśmy zwiększyć ilość zbieranych elektrośmieci z obecnych 4 kg na mieszkańca do 10 kg rocznie.

Nowy podział sprzętu elektrycznego i elektronicznego

W przyszłości zmieniona zostanie klasyfikacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu dostosowania go do przepisów dyrektywy unijnej 2012/19/UE. Od 15 sierpnia 2018 r. sprzęty będą przyporządkowane do 6 grup

Grupa 1- sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury,

Grupa 2 – ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2,

Grupa 3 – lampy,

Grupa 4 – sprzęt wielkogabarytowy (którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm),

Grupa 5 – sprzęt małogabarytowy (żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm),

Grupa 6 – małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny (żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm).

Monitoring elektroodpadów

Do 2014 r. prawdopodobnie zmienione zostanie prawo dotyczące elektroodpadów. Planuje się stworzenie elektronicznego systemu monitoringu przemieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dzięki temu można będzie prześledzić drogę od wytworzenia sprzętu aż do jego recyklingu. Być może przyczyni się to do ograniczenia wystawiania fikcyjnych dokumentów potwierdzających przetworzenie elektrośmieci. Stworzony zostanie także informatyczny krajowy rejestr przedsiębiorców branży sprzętu elektronicznego.

 

Dyskusja nad elektroodpadami

W Polsce na rynku zużytego sprzętu elektrycznego i elektornicznego działa obecnie około 5000 przedsiębiorstw. W celu poprawy gospodarki elektroodpadami przy Ministerstwie Środowiska  powstała tzw. grupa robocza, w której skład weszli przedstawiciele podmiotów związanych z organizacjami odzysku oraz przedstawiciele przedsiębiorstw wprowadzających na polski rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny. Planowane jest utworzenie Krajowego Centrum Monitoringu, do którego trafiałyby dane od wszystkich podmiotów uczestniczących w obrocie sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Zdaniem przedsiębiorców nadzór powinien być jednak prowadzony przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, czyli organ państwowy.

Kolejne projekty zmian w prawie dotyczącym elektroodpadów

Rząd opracowuje kolejne zmiany w prawie dotyczącym elektroodpadów. Sprzedawcy sprzętu elektrycznego i elektronicznego, prowadzący sklepy o powierzchni handlowej wynoszącej co najmniej 400 m kw. być może będą zobowiązani do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm. Co ważne, nie trzeba będzie w tym celu kupować nowego sprzętu.

Polska ma jeszcze wiele do zrobienia w dziedzinie gospodarki elektroodpadami!

Przesłanki wskazujące na coraz wydajniejszą zbiórkę i przetwarzanie elektroodpadów z pewnością cieszą i napełniają optymizmem. Sytuacja jednak wciąż nie jest idealna. Co prawda zwiększa się ilość zarejestrowanych punktów zbiórki ZSEE. Często jednak pod nazwą punkty zbiórki znajdują się jedynie sklepy, które handlują sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Natomiast firmy, które się wcześniej profesjonalnie tym zajmowały, po prostu likwidują swoją działalność. Wiele firm rezygnuje z recyklingu elektrośmieci, ponieważ nie chce mieć problemów z prokuraturą czy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego z tytułu wykazania się nieprawidłowymi ilościami przy dokumentach potwierdzających odzysk czy recykling. Rozwiązanie tego problemu to wyzwanie dla polskiego systemu gospodarki elektroodpadami.

System zbierania elektroodpadów w Polsce działa coraz lepiej?

Z „Raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym” opracowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wynika, że sytuacja na tym polu poprawia się i Polska chwali się coraz lepszymi wynikami.

Od 6 lat, co roku notuje się wzrost masy zużytego sprzętu, który jest zbierany. W 2007 roku na jednego mieszkańca przypadało 0,7 kg zebranego sprzętu, natomiast 2012 roku już około 3,88 kg. Zwiększa się również ilość punktów zbiórki, w których można oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Elektroodpady na festiwalu jestem Eko!

Siedem tysięcy dzieci miało okazję dowidzieć się więcej o elektroodpadach!

W ramach adresowanego do najmłodszych festiwalu Jestem Eko, który trwał od 23-29 września 2013 r. na specjalnym stoisku dzieci miały okazję rozwiązywać zadania na temat elektroodpadów i w formie zabawy poszerzać swoją wiedzę. Przez pięć dni stoisko znajdowało się na ternie X LO w Toruniu, a podczas weekendu 28-29 września na terenie Osady Leśnej na Barbarce. Stoisko związane z elektroodpadami na Barbarce było dodatkowo otwarte również dla dorosłych osób odwiedzających w tym dniu Barbarkę.

Zbiórka elektrośmieci na Barbarce!

Już jutro piknik elektroodpadowy na Barbarce. Zabierz ze sobą zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne a dostaniesz gratis kupon na kiełbaskę, którą własnoręcznie będziesz mógł upiec na ognisku. Nasze stanowiska tematyczne na pewno zainteresują wszystkie osoby, którym dobro środowiska leży na sercu. Nie zapomnij również zabrać dobrego humoru!

PSZOK w Toruniu

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w Toruniu od 1 lipca działa PSZOK czyli punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Ustawa nałożyła bowiem na gminy obowiązek utworzenia takich punktów. Znajduje się on przy ul. Kociewskiej 37,  przy Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Można tu przynosić różnego rodzaju odpady komunalne, ale również ZSEE oraz zużyte baterie i akumulatory.  Drugi PSZOK będzie działał w lewobrzeżnej części miasta – przy ul. Dwernickiego 92 – 96.